opret email

Brugerbetingelser

Disse brugerbetingelser er gældende for Mail-Online og underliggende maildomæner.

Du bedes læse brugerbetingelserne igennem, sådan at du kan være med til at sikre at Mail-Online's form og indhold altid er af høj kvalitet. Når du opretter, aktiverer og opgraderer en email-konto på Mail-Online eller underliggende mail-domæner, forpligter du dig til at acceptere og overholde nedenstående brugerbetingelser.

Når du har oprettet og aktiveret din konto, vil du i en 30-dages prøveperiode fra oprettelsesdatoen have adgang til en standard-version, hvor du får indbakkekapacitet på 100 MB.

I nogle tilfælde vil en bruger blive bedt om at opgradere med det samme. Det skyldes, at vi gerne vil sikre os, at den pågældende bruger ikke er en "spamrobot", eller iøvrigt har hensigter, som kan kompromitere vores brugeres oplevelse af mail-online som et domæne med et godt omdømme.

Aktivering og opgradering:

Du bliver bedt om at aktivere din konto første gang du logger på den. Her vil du også blive bedt om at indtaste nogle få kontooplysninger, som bl.a gør det muligt for os at hjælpe dig, hvis du glemmer din adgangskode i fremtiden.

Grunden til at du efter prøveperioden skal opgradere, og dermed betale for din email-konto, er, at Mail-Online er reklamefri når du er logget på din mailboks, og at dine personlige oplysninger ikke sælges eller anvendes i markedsføringsøjemed, som det sker på de "gratis" mailtjenester. Samtidig bliver kravene til Mail-Onlines udstyr, software og licenser løbende intensiveret. Endelig prioriterer vi sikkerhed og udvikling højt, fordi det er nødvendigt og til gavn for brugerne. Sammenlagt giver brugerbetalingen os en række muligheder, så vi fortsat kan sikre dig en god service, og samtidig sikrer at Mail-Online vil være et sikkert sted at færdes.

Bemærk: Mail-Online er kun for aktive brugere. Email-konti som ikke aktiveres senest 7 dage efter oprettelsen bliver slettet automatisk. Aktiverede email-konti som ikke opgraderes senest ved prøveperiodens udløb, deaktiveres ved udløbsdato, og slettes derefter automatisk efter 30 dage. I denne periode kan opgradering/genaktivering af kontoen finde sted, såfremt brugeren ønsker dette. Når først en konto er slettet, kan indholdet ikke genskabes, og kontonavnet (emailadressen) står til rådighed for nyoprettelse efter "først-til-mølle" princippet, dog først efter en karensperiode på 90 dage.

Brug af Mail-Online

Når du har oprettet og aktiveret en konto, får du adgang til at modtage og sende mails fra Mail-Online. I din prøveperiode på 30 dage kan du anvende en standardversion, og du har i standardversionen 100 MB plads til rådighed i din indbakke. Har du behov for mere plads inden prøveperiodens udløb, kan du opgradere din mail-online konto for at opnå dette. Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel at justere i den kapacitet der stilles til rådighed i standard-versionen. Efter prøveperioden skal du opgradere din email-konto, såfremt du ønsker at fortsætte med den.

Mail-Online's forligtelser: Mail-Online leverer en webbaseret emailtjeneste, hvor du fra en internetbrowser kan logge på din Mail-Online email-konto fra en hvilken som helst computer med internetadgang.

Brugernes forpligtelser: Som bruger af Mail-Online forpligter du til:

- At ikke angive nogen form for unøjagtige eller falske oplysninger i forbindelse med din konto.
- At ikke benytter Mail-Online til at sende beskeder, som af modtagerne kan virke anstødelige eller krænkende.
- At du eller andre ikke sender spam-mails fra din Mail-Online konto.
- At din konto ikke er oprettet med det ene formål, at modtage auto-generede mails fra spillesites eller lignende.
- At du aktiverer din konto efter de anvisninger du modtager ved første login.

Opfyldes disse forpligtelser ikke, forbeholder vi os ret til at deaktivere eller slette din mail konto uden yderligere varsel.

Priser og betalingsbetingelser

Ønsker en bruger at opgradere og dermed fortsætte med sin mail konto efter prøveperiodens udløb, forudsætter det at brugeren har et abonnement. Ønskes et andet abonnement end det som følger med aktiveringen, kan brugeren frit vælge det.

Alle abonnementer afregnes for 1, 3, 6 eller 12 måneder ad gangen alt efter brugerens valg, første gang når opgraderingen finder sted. Eventuelle transaktionsgebyrer betales af kortholder.

Priseksempler for standardstørrelse (100MB):
1 måned: kr. 81,00/måned
3 måneder: kr. 78,00/måned
6 måneder: kr. 74,00/måned
12 måneder: kr. 55,00/måned

Alle priser og specifikationer for en brugers hjemhørende land kan ses under fanen OPGRADERING, når brugeren er logget på sin konto på www.mail-online.dk

Når en bruger har opgraderet sin konto tages der dagligt backup, således at pågældende data er sikret. Disse kan genskabes i op til syv dage efter sidste backup.

Den opgraderede email-konto er til rådighed når betalingen er gennemført, hvilket normalt sker indenfor 15 minutter.

Hvis et betalingskort efterfølgende viser sig at være ugyldigt, deaktiveres den pågældende konto.

Abonnementsbetingelser:

Alle abonnementer forlænges automatisk ved udløb af hver betalingsperiode, indtil brugeren opsiger sit abonnement. Dette gælder også for din prøveperiode. Brugerne er med dette abonnement fri for pludselig at løbe tør for den bestilte opgradering, og dermed få deaktiveret sin konto. Beløbet der opkræves, vil altid være efter de gældende priser på opkrævningstidspunktet. Eventuelle transaktionsgebyrer betales af kortholder.

Der fremsendes kvittering via email, ved oprettelse af abonnement samt ved hver fornyelse af abonnementsperioden. Du kan også rekvire genfremsendelse af kvitteringer via email.

Ved udløb af dit betalingskort opsiges dit abonnement automatisk, og du skal sørge for at oprette et fornyet abonnenent med dit nye betalingskort. Har du eventuel "resttid" på din gamle betalingskperiode overføres dette automatisk til den nye.

Fortrydelsesret: Har en bruger opgraderet sin Mail-Online konto, er der ikke fortrydelsesret når brugeren først har været logget på den opgraderede konto, og dermed gjort anvendelse af den bestilte vare. Brugerne har mulighed for at opsige deres abonnement jvf. nedenstående vilkår:

Opsigelse af abonnement:

En bruger kan til enhver tid opsige sit abonnement og dermed deaktivere sin konto med virkning fra udgangen af den aktuelle betalingsperiode. Et abonnement kan ikke opsiges med tilbagevirkende kraft, men den købte opgradering vil være til rådighed indtil abonnementsperioden udløber. Ønsker en bruger at slette sin konto inden abonnementsperioden udløber, kan dette gøres under kontoindstillingerne. Dette giver dog ikke mulighed for at få refunderet den ibrugtagne betalingsperiode.

Når et abonnement er opsagt, vil der ikke blive foretaget yderligere opkrævninger.

Ønsker du hjælp til at opsige dit abonnement eller slette din email-konto, er du velkommen til at kontakte os.

Ovenstående priser og brugerbetingelser er gældendende pr. 10.12.2021. Alle priser er inkl. moms.

Mail-Online
Hovedkontor:
Mail-Online.dk (International Online Services ApS)
Maglebjergvej 6
DK 2800 Lyngby
CVR 42 84 06 45